تعداد واسامی تیم های تحت پوشش باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک


     1
 
                             تیم والیبال نشسته آقایان                12نفر
     2
 
  تیم فوتبال بزرگسال               25 نفر
     3
 
                             تیم فوتبال امید              25 نفر
     4
 
                             تیم فوتبال جوانان     25 نفر
    5
 
                             تیم فوتبال نوجوانان             25نفر
    6
 
                            تیم فوتبال نونهالان                  25 نفر 
   7
 
                            تیم فوتسال آقایان            12 نفر
    8
 
                            تیم فوتسال بانوان            12نفر
    9
 
                           تیم والیبال بزرگسال اقایان            15 نفر
    10
 
                           تیم والیبال بزرگسال بانوان            15 نفر  
   11
 
                           تیم والیبال نونهالان دختران             12 نفر  

در مجموع 203 نفر ورزشکار زیر چتر حمایتی این باشگاه می باشند