این هفته دو حکم  جدید در باشگاه مس زده شده است و تکلیف معاونت اجرایی و مالی اداری مشخص شددر این احکام اقای محمد محسن دهویی که از نیروهای با سابقه باشگاه است به عنوان معاون اجرایی مدیر عامل  منصوب گردید ودر حکم دیگری نیزاقای مرتضی پور اسدی به عنوان معاون مالی اداری باشگاه مس منصوب شد. برای ایشان ارزوی موفقیت داریم
روابط عمومی

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی