از سری مسابقات لیگ نوجوانان استان بازهم شهربابک میزبان این مسابقات استواین در حالی است که عصر دیروز 20 شهریور ماه مس به مصاف گام اول سیرجان رفت که در نهایت این بازی با تساوی 1 بر1 به پایان رسید مس امروز استراحت دارد ولی فردا با تیمی از بم بازی میکند که در نهایت یک تیم از این گروه بالا میرود گفتنی است که این گروه 3 تیمی و مس میزبان این دوره میباشد.