قابل توجه عزیزانی که در دوره اموزشی داوری درجه 3 والیبال ثبت نام کرده اندمیرساند که کلاسها از امروز در سالن اموزش....باشگاه تشکیل شده است وبه مدت سه روز توسط استاد سرمست برگزار میشود

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی