روز پنجشنبه 26 مردادماه باشگاه مس  میزبان مسئولان ومربیان باشگاه مس رفسنجان بود.در این مراسم ابتدا امضاء یادداشت تفاهم همکاری بین باشگاه شهربابک وباشگاه رفسنجان وسپس حضور در سمینار یک روزه ارتقاء سطح کیفی مربیان را داشتیم. مدیر عامل باشگاه مس رفسنجان اقای محمودی نیا را اکبر زبر دست معاون فنی .هادوی معاون اجرای .علی سامره سر مربی همراهی کردند .
اقای محمود نیا که  مدرس فیفا نیز میباشد در کلاسی دو ساعته به اموزش مربیان شهربابک پرداختند .

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی