به نام خدا
همایش پیاده روی صبح ونشاط امروز جمعه با شکوه مثال زدنی در شهرستان شهربابک برگزار شد .
مسیر این همایش از ساعت 6/30دقیقه صبح با حضور هزاران نفر از مردم شهرستان و از کنارقبور مطهر شهدا شروع شد ودر تیربیت بدنی خاتمه یافت . این پیاده روی در نوع خود یکی از بهترین و شلوغ ترین همایش ها در استان بود