مس بابرد شیرین 1بر 0 در زمین جیرفت  ودرمقابل  تیم ایثار جیرفت توانست جایگاه دوم خود را حفظ کند وبه مرحله بعد صعود کندمس هفته اینده در ورزشگاه خود میزبان شهرداری کهنوج است چنانچه ببرد سرگروه شده وبا دوم گروه مقابل بازی میکند ولی اگر نتیجه را واگذار کند درمرحله بعد باید با برنده گروه دوم بازی کند  

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی