تیم والیبال بزگسالان باشگاه مس شهربابک تمرینات رسمی خود را آغاز کرد .
این تمرینات در سالن شهید خدادیان وعصر روزهای دوشنبه ساعت 18/30وجمعه ساعت16/30
زیر نظر مربی بین المللی آقای حامد پور خوش سفر که درحال حاضر مربی تیم بارز کرمان
نیز میباشد شروع کرده است
مربی این تیم اقای خراسانی وسرپرست اقای پورعوض میباشند .این تیم در حال اماده شدن برای ورد به مسابقات
لیگ برتر استان که در روزهای پایانی سال جاری برگزار میشود میباشد